Hledat v katalogu


Nákupní košík

Přihlásit zákazníkaObchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě. Internetový obchod provozujě Veronika Štefková, podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Ceny jsou platné pouze na tomto e - shopu.

2. Objednání zboží

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Většina běžného zboží je skladem, tudíž je expedujeme průběžně. Pokud požadované zboží momentálně není na skladě, jeho expedice se posouvá o dobu nutnou k jeho výrobě, obvykle 10-14 dní. O této skutečnosti bude zákazník vždy informován telefonicky nebo emailem.

3. Doprava

Pro rozvoz zboží na území České Republiky používáme služeb České pošty.
Cena pro doručení zboží je myšlena za 1 balík cca 15 kg, což je nejběžnější objednávka. Větší množství jsou řešena jednotlivě emailem. Pro rozvoz zboží do ciziny je využívána firma GLS a podmínky a ceny zásilky jsou účtovány individuelně po dohodě se zákazníkem.

4. Objednávka

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.sklenicky-obchod.cz, jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.sklenicky-obchod.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromaždování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.
Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na emailovou adresu zákazníka.

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

6. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace www.sklenicky-obchod.cz a právním řádem platným v ČR.
Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na adrese info@sklenicky-obchod.cz
Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou na info@sklenicky-obchod.cz. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Nejdéle druhý den od převzetí zboží je povinen poškozené zboží reklamovat na své dodací poště v originálním balení tak, jak zboží obdržel. Na poště objednatel vyplní reklamační formulář s tím, že uvede dodavatele jako příjemce náhrady. Potvrzenou kopii takto vyplněného formuláře zašle na adresu dodavatele (Čápová a Drábková, prodejna skla, 471 51 Svor 184). Na základě reklamačního formuláře dodavatel zašle nové zboží, či náhradu. Pokud objednatel zasílá vadné zboží k reklamaci, je nutné, aby jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

7. Závěrečné ustanovení.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.sklenicky-obchod.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust.§ 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

8. Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, emailovou a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Jana Čápová a Věra Drábková a firmu Veronika Štefková nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
Při nakládání s osobními daty se Veronika Štefková, Jana Čápová a Věra Drábková zavazují řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli,Veronika Štefková, Jana Čápová a Věra Drábková se zavazují, že tyto informace předají až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.
Zákazník využíváním služeb firmy Jana Čápová a Věra Drábková dává a firmy Veronika Štefková souhlas ke shromažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na info@sklenicky-obchod.cz.
Přístup registrovaným zákazníkům do obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

Kontaktujte násKontrolni obrazek

Provozovatel obchod

 

IČ: 76197301
Pavel Štefko

Jahodová 1522
473 01 Nový Bor
 

Nejsme plátci DPH.

Č. účtu: 670100-2201321504/6210 (mBank)
Mobil: 732986448
Email: info@sklenicky-obchod.cz

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku!